Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Благовіщенської районної ради»

 
Ульяновська районна рада
м.Ульяновка вул. Леніна 72
тел:2-29-66, тел/факс:2-22-60
e-mail: ulrayrada@mail.ru

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545, рішення 15 сесії районної ради 7 скликання від 26 січня 2018 року №265 «Про створення Інклюзивно-ресурсного центру Благовіщенської районної ради» та з метою публічного і прозорого призначення на посаду директора Інклюзивно-ресурного центру Благовіщенської районної ради, районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Благовіщенської районної ради» на контрактній основі строком на 3 (три) роки.

Вимоги до претендентів:
• громадянство України;
• освіта повна вища у галузі освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;
• стаж роботи за фахом не менше 5 років;
• вільне володіння державною мовою;
• володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;
• знання діловодства.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
• заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
• автобіографія, що містить прізвище, ім’я число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
• копія документів про вищу освіту;
• копію документа, який посвідчує особу;
• копію трудової книжки;
• мотиваційний лист довільної форми.
Додатково можуть надаватися інші документи, які, на думку кандидата, підтверджують його професійні чи моральні якості.

Зазначені документи подаються упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу в місцевій газеті «Слово і час» за адресою: м. Благовіщенське, вул. Героїв України, 72(приймальня районної ради).

Претендент несе персональну відповідальність за достовірність поданої інформації.
Телефони для довідок: (05259) 2-16-70.
Додаток 1
до Порядку проведення
конкурсу на
зайняття посади
директора комунальної
установи «Інклюзивно-ресурсний центр
Благовіщенської районної ради»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Форма правління в Україні.
3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
4. Об`єкти права власності Українського народу.
5. Найважливіші функції держави.
6. Державні символи України.
7. Конституційне право на працю.
8. Конституційне право на освіту.
9. Конституційне право на соціальний захист.
10. Конституційне право на охорону здоров’я.
11. Обов’язки громадянина України.
12. Повноваження Верховної Ради України.
13. Державний бюджет України.
14. Порядок обрання Президента України.
15. Повноваження Президента України.
16. Повноваження Кабінету Міністрів України.
17. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
18. Статус прокуратури України за Конституцією України.
19. Система судів в Україні.
20. Основні засади судочинства в Україні.
21. Система адміністративно-територіального устрою України.
22. Органи місцевого самоврядування в Україні.
23. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

ІІ. Питання на перевірку знання
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
1. Поняття місцевого самоврядування.
2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
3. Основні принципи місцевого самоврядування.
4. Система місцевого самоврядування.
5. Органи місцевого самоврядування.
6. Сільський, селищний, міський голова.
7. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об`єднання органів місцевого самоврядування.
8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.
9. Статут територіальної громади села, селища, міста.
10. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей.
11. Законодавство про місцеве самоврядування.
12. Повноваження сільських, селищних, міських рад.
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
14. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
15. Порядок формування рад.
16. Сесія ради, постійні комісії ради.
17. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
18. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
19. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
20. Право комунальної власності .
21. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.
22. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
23. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами.
24. Дострокове припинення повноважень ради, міського голови.

ІII. Питання на перевірку знання
Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції».
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
13. Вимоги до поведінки осіб.
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
19. Антикорупційна експертиза.
20. Спеціальна перевірка.
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

IV. Питання на перевірку знання
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

1. Право громадян на освіту.
2. Основні принципи освіти.
3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.
4. Державні стандарти освіти.
5. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.
6. Структура освіти.
7. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.
8. Кадрове забезпечення сфери освіти.
9. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
10. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.
11. Дошкільна освіта. Дошкільний вік.
12. Роль сім’ї у дошкільній освіті.
13. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.
14. Типи дошкільних навчальних закладів.
15. Комплектування груп дошкільного навчального закладу.
16. Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами»
17. Визначення поняття «Інклюзивне навчання»»

V. Питання на перевірку знання
Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.
2. Форми навчання у закладах загальної середньої освіти.
3. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти.
4. Соціальний захист учнів (вихованців).
5. Вимоги до організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.
6. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
7. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.
8. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
9. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.
10. Визначення поняття «Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами».
11. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.
12. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.
13. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру.
14. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
15. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
16. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.
17. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру.