До уваги депутатів Ульяновської районної ради, керівників районних комунальних підприємств, установ, організацій!

 
Ульяновська районна рада
м.Ульяновка вул. Леніна 72
тел:2-29-66, тел/факс:2-22-60
e-mail: ulrayrada@mail.ru

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

До уваги депутатів Ульяновської районної ради,

керівників районних комунальних підприємств, установ, організацій,

а також осіб, які у 2015 році звільнилися зі служби

у виконавчому апараті районної ради

або припинили свої депутатські повноваження!

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ч.3 ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» просимо до 1 квітня 2016 року подати  до виконавчого апарату районної ради  заповнену Декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей у декларації тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 172-Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” – тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частини першої статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Стаття 12. Фінансовий контроль 

  1. Суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

  1. Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей, передбачених частиною третьою цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог, встановлених законом.

 

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»
Стаття 8. Депутатська етика 

  1. На депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені  Законом  України  “Про  засади запобігання і протидії корупції”

    Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію  про  майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про  засади  запобігання  і  протидії  корупції», замісцем  роботи  (служби),  крім самозайнятих осіб, безробітних або  пенсіонерів,   які   подають   зазначені  декларації  до  апаратів відповідних  місцевих  рад  або їх виконавчих комітетів.